Toolbox meeting

Safe onboarding
Gate Instruction

Alles wat jij moet weten over een toolbox meeting

Een toolbox meeting is een belangrijke tool om ervoor te zorgen dat het bedrijf beter kan draaien. Hierbij draait het voornamelijk om de veiligheidskwesties die spelen op de werkvloer. Echter is het niet altijd eenvoudig om de toolboxmeeting toe te passen en te zorgen dat je er alles uithaalt. Maar wat moet je dan precies weten over de toolbox library? Hieronder lees je meer over de toolboxmeetings en wat deze voor jou kunnen betekenen.

Wat is een toolbox meeting?

De eerste vraag die je voor jezelf moet stellen is: ‘Wat is een toolboxmeeting?’. Zonder te weten wat een toolboxm meeting inhoudt, kan je namelijk niet voor de beste implementatie zorgen. Je kan met een toolboxmeeting de veiligheid op de werkvloer meer waarborgen. Dit komt doordat medewerkers de informatie over verschillende veiligheidsthema’s kunnen raadplegen en hier ook hun kennis over kunnen vergroten door middel van cursussen en kennisvragen. Als werkgever heb je ook inzicht in de voortgang die de teams op de werkvloer boeken.

Uitnodigen voor een veiligheidsoverleg

Het gaat bij een toolbox meeting om een korte presentatie van de veiligheid op de werkvloer. Je kan iedereen uitnodigen voor dit veiligheidsoverleg en er komen een groot aantal onderwerpen voorbij. Enkele toolbox voorbeelden zijn het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, werken op grotere hoogte, vluchtroutes en het melden van ongevallen of onveilige situaties. De thema’s zijn ook voorzien van een voorbeeld in de toolboxmeeting, zodat er direct duidelijkheid is voor iedereen binnen het bedrijf. De voorbeelden van toolboxmeetings kan je uiteindelijk ook weer anders inrichten indien nodig voor het bedrijf.

De thema’s verder uitgewerkt

Ieder thema binnen de toolbox meeting komt uitgebreid aan bod. Als bedrijf kan je namelijk bekijken welke onderwerpen het meeste spelen op de werkvloer, zodat je hier ook verder over uit kan wijden. Zo kan je bij de toolbox voorbeelden bijvoorbeeld verwachten dat er veel informatie komt over het herkennen van de gevaren en hoe je jezelf en mensen om jou heen hiervoor kan beschermen. Tevens ga je met elkaar in gesprek tijdens dit overleg. Als werkgever krijg je ook weer nieuwe inzichten over de problematiek binnen het bedrijf. Veranderingen zijn hierdoor ook sneller door te voeren.

De toolbox verplicht stellen voor medewerkers

Naast de vraag ‘Wat is toolbox meeting’ moet je ook goed bekijken of een toolbox meeting verplicht is. Het gebruik van de toolbox zelf is niet verplicht. De veiligheidsthema’s en de kennis die hiervoor nodig is, is echter wel verplicht om aan te tonen. Iedere dag veranderen de veiligheidsregels en zijn er verschillende wetten en regels waaraan een bedrijf zich moeten houden. De toolboxmeeting verplicht stellen voor de werknemers voorkomt dus dat de werkzaamheden stil komen te liggen bij een inspectie en zorgt er tevens voor dat gevaarlijke situaties op de werkvloer minder vaak voorkomen.

Safety
Safety Instructions

Verantwoordelijk voor de toolbox meeting

Maar wie geeft de toolboxmeeting dan precies? Het is een vraag die nog bij veel werkgevers speelt. In eerste instantie is de leidinggevende verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer. De leidinggevende moet echter ook nog op de hoogte zijn van eventuele veranderingen. Een toolbox meeting wordt daarom vaak gegeven door een BHV-organisatie. Een Hoofd BHV of coördinator van BHV zorgt er dan voor dat iedereen binnen een kort overleg op de hoogte is van de nieuwe regels en wetten en de werknemers beter weten hoe ze om moeten gaan met bepaalde situaties.

Organiseer jouw meeting direct

Als werkgever is het belangrijk om bij de toolbox meeting aanwezig te zijn. Ook moet je ervoor zorgen dat alle werknemers bij het overleg zijn. Een presentielijst voor de toolboxmeeting is daarom aan te raden. Je ziet zo in een handig overzicht wie aanwezig was en welke medewerkers op een later moment de belangrijke informatie over veiligheid nog moeten verkrijgen. Door dan regelmatig een meeting te organiseren blijft de kennis up to date en kan je weer nieuwe handvaten krijgen voor het verbeteren van het bedrijf.

Dit zeggen onze klanten over ons

“Onze medewerkers werken verspreid over heel Europa. Het is dus lastig om iedereen regelmatig bij elkaar te krijgen voor de verplichte toolboxen. Dat lossen we op met e-learning van eWorks, waardoor iedereen op afstand leert. Het veiligheidsbewustzijn is hierdoor toegenomen.”

Natasja Ausema, Kleinveld B.V.

“Met de toolbox library tillen wij onze veiligheidsinstructie naar een hoger plan en geven we onze operationeel leidinggevenden betere tools om het veiligheidsbewustzijn van onze monteurs te verhogen.”

Jos Verkerk, Orona

“De interactie met eWorks gedurende de ontwikkeling van de training was erg goed en prettig. Ze hebben een professionele aanpak en een goed oog (en oor) voor de doelstelling van de klant.”

Johan Wulder, Jumbo Maritime

Gate Instruction

Safety onboarding

Werk je medewerkers slim in met de safety onboarding van eWorks. Zo weet je zeker dat iedereen veilig aan de slag gaat.

DareToCare app

Tijdens het werk makkelijk veiligheidsmeldingen doen? Dat doe je met onze krachtige safety app. Ook heb je op de werkvloer eenvoudig toegang tot toolboxen, werkinstructies, handleidingen en alerts.

Safety escape truck

Met de safety escape truck train je veilig werken onder tijds- en groepsdruk. Het spel daagt spelers uit om op een snelle, leuke manier spannende opdrachten op te lossen en veilig te werken.